activitats

Aula d'extensió universitària per a la gent gran

Organització

Tots els dimarts a la tarda mentre dura el curs es fan classes/conferències, cursets
monogràfics, visites i viatges culturals, etc. Tot plegat constitueix una trama cultural i de
companyonia entre els socis de l'Aula, que gaudeixen actualitzant els seus coneixements.

L'Aula de Badalona està tutelada per la Universitat Pompeu Fabra, que vetlla per la qualitat
del servei.

Per a més informació:

- Oficina del carrer Arnús, 66 2n B Dilluns de 17 a 19h
- Telèfon 93 464 73 02.
- Pàgina web http://www.aulabadalona.cat/

Objectiu

L'Aula d'Extensió Universitària de Badalona va néixer ara fa 25 anys amb l'objectiu de difondre
la cultura d'àmbit universitari entre la gent gran.

Es tracta d'una activitat oberta a totes les persones adultes interessades en ampliar els seus
coneixements culturals en totes les branques del saber.