activitats

Tallers de Teatre

Organització

Els tallers s'organitzen per a grups de totes les edats i nivells, a partir de 10 anys i sense límit
d'edat:http://www.teatrezorrilla.cat/admin/activitats/#

- de 10 a 13 anys
- de 14 a 17 anys ( nivell inicial )
- de 14 a 17 anys ( nivell avançat )
- de 17 a 25 anys
- majors de 25 anys


El preu dels tallers és de 45 euros mensuals amb una matrícula de 20 euros. El seu calendari és el del curs escolar.

Per més informació us podeu posar en contacte amb el telèfon 93 384 40 22 o enviar un correu a l'adreça info@teatrezorrilla.cat

Objectiu

Aquests tallers tenen com a objectiu principal l'ensenyament i la promoció de les arts
escèniques a través de la formació d'actors i actrius i per dur-los a terme es compta amb
un col·lectiu de mestres de gran professionalitat, que transmeten als alumnes els seus
coneixements tècnics i pràctics en el terreny de la interpretació, la dicció i la preparació
corporal.