COMUNICAT COVID-19

ELS TEATRES ZORRILLA, PRINCIPAL I BLAS INFANTE SUSPENEN TOTES LES SEVES ACTIVITATS PÚBLIQUES PROGRAMADES FINS A NOVA ORDRE

ELS TEATRES ZORRILLA, PRINCIPAL I BLAS INFANTE SUSPENEN TOTES LES SEVES ACTIVITATS PÚBLIQUES PROGRAMADES FINS A NOVA ORDRE

Seguint les indicacions i estrictes ordres de les autoritats competents per a la prevenció i control de la infecció del Coronavirus, l’empresa Badalona Cultura es veu en l’obligació d’anunciar la suspensió temporal de tots els espectacles, activitats, actes públics i projeccions cinematogràfiques previstes fins a nova ordre.

La vigència d’aquestes mesures és susceptible de revisió, en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment i Badalona Cultura, com a empresa municipal encarregada de la gestió dels tres espais escènics, actuarà en funció de les indicacions decretades per les autoritats pertinents, cosa que es comunicarà oportunament pels canals habituals.

No obstant això, i davant la preocupació dels/les espectadors/es en relació amb els espectacles escènics professionals programats per aquesta temporada gener – maig 2020 que finalment no es puguin dur a terme a causa de la crisi del Coronavirus, s’informa que s’està treballant per tal de buscar noves dates per mirar de re-programar-los més endavant, quan les circumstàncies ho permetin.

Malgrat tot, s’informa a qui tingui entrades comprades o reservades per algun d’aquests espectacles que s’hagi de veure suspès en la data inicialment prevista que:

  • Les entrades de venda online, tant si els espectacles resulten cancel·lats definitivament o ajornats, seran retornades automàticament i l’import reintegrat a la targeta amb la qual van ser adquirides (el reintegrament es farà en un termini màxim de tres mesos a partir de la data oficial de la suspensió de l’espectacle).
  • Les entrades de venda a taquilla, la seva devolució es farà efectiva de forma presencial tan bon punt puguem tornar a obrir al públic les taquilles del teatre, fent-se, això sí, de forma esglaonada, seguint les directrius oficials que es decretin a tal efecte.  En aquest cas, es tindrà l’opció de, o bé demanar el retorn íntegre de l’import, o bé bescanviar les entrades per al mateix espectacle per a la nova data prevista.

Pel que fa als abonaments, en cas que es vulgui renovar l’abonament, tindrem en compte la devolució de la diferència per ajustar-nos als espectacles que s’han hagut de cancel·lar. I en cas que no es vulgui renovar l’abonament, a partir de que les autoritats sanitàries ho permetin, es podrà anar a taquilla a reclamar la devolució de l’import de les entrades.

Tan les noves dates previstes de reprogramació dels espectacles, com l’horari oficial d’apertura al públic de la taquilla per a reclamar el retorn de l’import o el canvi d’entrades, es comunicarà oportunament pels canals habituals tant bon punt les autoritats permetin el retorn a l’activitat habitual.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure a: hola@badalonacultura.cat

L’atenció telefònica i presencial estan, fins a nova ordre, suspeses temporalment. Disculpeu les molèsties.

Agraïm per avançat la paciència i l’esforç davant una situació com aquesta, i esperem poder retrobar-nos tots ben aviat al teatre!

Una cordial salutació,

Equip de Badalona Cultura