Inscripció Tallers de teatre adults

    Majors d'edat

    Dades bancàries

    *La domiciliació del rebut s’efectuarà a principis de mes.

    *Qualsevol baixa haurà de notificar-se per telèfon (93 384 40 22) o correu electrònic (tallers@badalonacultura.cat) dues setmanes abans de l’inici del mes següent, en cas contrari es procedirà a la tramitació del rebut del mes següent.

    * Segons el que es disposa a la LOPD, l’informem que les seves dades es troben registrades en un fitxer amb dades de caràcter personal gestionat per Badalona Cultura SL, aquestes dades  seran  utilitzades amb l'objectiu de gestionar la difusió d’activitats culturals. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta o correu electrònic dirigit a Badalona Cultura SL,  Carrer Sant Miquel, n54, CP 08911 de Badalona, adjuntant fotocòpia del seu DNI.