Accessibilitat

Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al teatre. En el moment de comprar les entrades, cal que ho comuniquin al personal de taquilla.


Els teatres disposen d’alçadors per als més menuts. Cal demanar-los al personal de sala.


Els teatres disposen d’un sistema de transmissió del so per a persones amb capacitat auditiva reduïda. Cal demanar l’aparell al personal de sala.